PM Rotating & Process Equipment GmbH
Office Australia

Level 2, 224 Balcatta Road, Balcatta WA 6021, Australia
P. O. Box 566, Balcatta WA 6914, Australia

Phone:+61 8 9240 5400
Fax:+61 8 9240 2824

Michael Connelly


Phone:+61 8 9240 5400
Fax: +61 8 9240 2824
Email:mic7/88+haelbt2l.codxnneltwgwly@pmro0co4pe.q/wfcom